Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Pietrkiewicza w Fabiankach
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom w roku szkolnym 2014/2015.
Wpisany przez Administrator   

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

 

1. Podręczniki do nauczania zintegrowanego i języka angielskiego dla klas I Szkoły Podstawowej im. J. Pietrkiewicza w Fabiankach są własnością Szkoły.

2. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.

3. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów edukacyjnych)  mających postać elektroniczną.

4. Podręczniki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Należy je zwrócić do 19.06.2015 roku

5. Szkoła Podstawowa przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

6. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.

7. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

8. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

9. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

10. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom 2 września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą  – nauczycielem nauczania wczesnoszkolnego, podczas zajęć edukacyjnych.

11. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).

12. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

13. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz), chronienia go przed zniszczeniem lub utratą.  W podręczniku nie wolno niczego pisać ani zaznaczać. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.

 
Wyprawka szkolna
Wpisany przez Administrator   

DOKUMENT ZOSTAŁ ZAPISANY W FORMACIE PDF,

KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ.

 
TYDZIEŃ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Wpisany przez Administrator   

Obchody światowego święta bibliotek szkolnych zostały zainicjowane w roku 1999 przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. Z roku na rok coraz więcej polskich bibliotek szkolnych włącza się do jego obchodów. Bibliotekarze wykazują wiele inwencji i pomysłowości, by zrobić to w sposób niekonwencjonalny i atrakcyjny. W tym roku szkolnym 2014/2015 i my w sposób szczególny uczciłyśmy to święto. Na temat tego święta pojawiły się informacje okolicznościowe gazetki biblioteki na korytarzu szkoły oraz hasło informujące o tygodniu święta biblioteki szkolnej.

21 października       Młodzież z Fabianek zwiedziła MBP czytaj więcej

22 października odbyło się spotkanie z poetką regionalną panią Jowitą Sorel w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-VI. Pani Sorel czytała dzieciom wybrane utwory (wiersze, opowiadania) własnego autorstwa.

Zobacz galerię zdjęć

24 października uczniowie klasy I wzięli udział w zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej, na których poznali bibliotekę szkolną i jej przeznaczenie, regulamin, dowiedzieli się, jak należy dbać o książki oraz po raz pierwszy nauczyli się wypożyczać.

Od 20 do 24 października została zorganizowana akcja ,,Podaruj książkę bibliotece szkolnej” podczas której zebrano dziesięć książek, w tym trzy lektury szkolne.

W związku z uroczystością obchodów Tygodnia Biblioteki szkolnej zostały ogłoszone konkursy dla poszczególnych klas I-VI.

- W konkursie plastycznym na najładniejszą zakładkę do książki zwycięzcami z klasy I zostali:

I miejsce: Natalia Bigoszewska

II miejsce: Amelia Kornacka

III miejsce: Aleksandra Politowska

- Konkurs na najciekawszą okładkę do książki został ogłoszony w klasie II.

Laureatem konkursu została Julia Osińska.

II miejsce: Sandra Tobolska

III miejsce: Julia Śląskiewicz

- W konkursie tematycznym dla klasy III ,,Czy znasz baśnie? Uczestniczyła cała klasa. Troje uczniów rozwiązało 100 % testu konkursowego, w związku z tym przyznano wszystkim I miejsce.

Laureaci to: Hanna Gawrońska, Oliwia Lipińska, Katarzyna Reszczyńska.

W klasie IV został przeprowadzony konkurs na najciekawszy plakat promujący bibliotekę szkolną i czytelnictwo książek.

I miejsce: Izabela Rzepińska

II miejsce: Alicja Kubacka

III miejsce: Kacper Kubacki

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną ph. ,,Biblioteka moich marzeń” został przeprowadzony w klasie V. W tym konkursie wzięło tylko dwoje uczniów.

Laureatem konkursu został Eryk Rzepiński.

II miejsce: Nikola Rzepińska.

W konkursie na najciekawsze opowiadanie pod tytułem ,, Biblioteka moich marzeń” wzięło 8 osób z klasy VI.

I miejsce: Antoni Szczepański

II miejsce: Oliwia Politowicz

III miejsce: Zuzanna Chojnicka

27 pażdziernika odbyło się również pasowanie pierwszoklasistów na czytelników.

Zobacz galerię zdjęć

 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/15
Wpisany przez Administrator   

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZOSTAŁ ZAPISANY W FORMACIE PDF,

KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ TEN DOKUMENT

 
Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015
Wpisany przez Administrator   

Dyrektor Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J. Pietrkiewicza w Fabiankach informuje, że od 3 marca rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkola.
Karty zgłoszeniowe dziecka do przedszkola można pobierać w sekretariacie przedszkola w godzinach pracy szkoły.
Zapisy do Oddziału Przedszkolnego będą odbywać się w terminie od 3 marca do 31 marca 2014r.
Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci 5,6- letnie z terenu Gminy Fabianki.
Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej przedszkola oraz bezpośrednio w placówce u dyrektora przedszkola.

Informacje dodatkowe
Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola również zobowiązani są do odebrania oraz wypełnienia nowej karty w celu kontynuowania edukacji w naszej placówce. W wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty w roku szkolnym 2014/2015 obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci pięcioletnie oraz dzieci sześcioletnie, które nie zostały objęte obowiązkiem szkolnym.


UWAGA RODZICE DZIECI 6 – LETNICH (ROK URODZENIA 2008)
W roku szkolnym 2014-2015 do szkoły pójdą już dzieci sześcioletnie, które urodziły się między styczniem, a czerwcem 2008r. Dla dzieci 6- letnich urodzonych w drugim półroczu oznacza to przesunięcie obowiązku szkolnego o rok. Rok później, czyli w roku szkolnym 2015/2016 do klasy pierwszej pójdą już wszystkie sześciolatki.

UWAGA RODZICE DZIECI 5- LETNICH (ROK URODZENIA 2009)

Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci urodzone w 2009r.

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE  PODSTAWOWEJ IM. J. PIETRKIEWICZA W FABIANKACH ZOSTAŁ ZAPISANY W FORMACIE  PDF, KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ DOKUMENT


ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ ZOSTAŁY ZAPISANE W FORMACIE PDF, KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ TEN DOKUMENT 
«pierwszapoprzednia123456następnaostatnia»

Strona 2 z 6