PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW w czasie trwania pandemii Covid-19 w Szkole Podstawowej im. Jerzego Pietrkiewicza w Fabiankach.


1. Zwrot podręczników szkolnych do biblioteki odbywać się będzie w ostatnim tygodniu nauki, tj. w dniach 22.06.2020-23.06.2020.

KLASA                         Data zwrotu                   Godzina                    Liczba podr. do zwrotu

I                                   22.06.2020                  8.30- 10.00                4 (podręczniki do zwrotu)

II                                 22.06.2020                 10.00- 11.30               4 (podręczniki do zwrotu)

III                               22.06.2020                  11.30- 13.00              4 (podręczniki do zwrotu)

VI                                23.06.2020                  11.00-11.50              10 (podręczników do zwrotu)

VII                              23.06.2020                  12.00-12.45              10 (podręczników do zwrotu)

V                                 23.06.2020                  13.00-13.45              10 (podręczników do zwrotu)

IV                               23.06.2020                  14.00-14.45              12 (podręczników do zwrotu)

VIII                            23.06.2020                  15.00-15.30              13 (podręczników do zwrotu)

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.

2. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).

3. Harmonogram zwrotu podręczników i książek zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.

4. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia.

5. Rodzicom i uczniom przypomina się o zasadach zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek - chyba, że to są okładki samoprzylepne!!!, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

6. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.

7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. Obowiązuje również zasada zachowania odpowiedniego dystansu – min. 1,5 m.

8. Książki będą zwracane i wydawane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole.  Informacja o sali odbioru zostanie umieszczona na drzwiach wejściowych do szkoły.

9. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:

  • komplet książek należy przewiązać sznurkiem (aby można było widzieć ich grzbiety),
  • nie należy wkładać książek do worków – związane jest to z epidemią,
  • na wierzchu musi być umieszczona kartka z: imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą oraz liczbą książek.
  • zwrot podręczników uczeń lub rodzic/opiekun prawny  potwierdza  podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela bibliotekarza.

10. Nauczyciel bibliotekarz wyznaczy miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie).

11. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do odkupienia, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); na tekturze i papierze wirus jest aktywny do 24 godzin (jedna doba).

1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.

2. Ograniczony zostaje dostęp do księgozbioru.

3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone w wyznaczonym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy pozostawić przynajmniej na 4 dni. Po tym okresie można włączyć je do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie
z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

4. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

5. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do przyjmowania podręczników i innych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.

6. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.

7. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – np. pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce.

 

Dyrektor szkoły

Marzena Baranowicz

 
Informacja

 

Drogie dzieci!


Zapraszamy Was do obejrzenia nowej zakładki pt. " Polskie Noble Literackie " zamieszczonej na stronie biblioteki: https://padlet.com/BibliotekaSzkolnaFabianki/3kmygkybfhnh4aog

Bibliotekarz


Zachęcamy do odwiedzenia strony świetlicy szkolnej, gdzie zostały zamieszczone materiały pt."Lato czeka":
https://padlet.com/SwietlicaFabianki/x6o062spam13v4cb

Wychowawcy świetlicy

 
Dzień Dziecka

Dajcie dzieciom słońce, żeby łez nie było,
Dajcie dzieciom słońce, dajcie dzieciom miłość.
Dajcie dzieciom słońce, całe słońce z nieba,
Żeby mogły tańczyć, żeby mogły śpiewać.

Wanda Chotomska

W ubiegłym roku szkolnym Dzień Dziecka spędzaliśmy razem, w naszej szkole, bawiąc się, skacząc, śmiejąc i malując. Wspólnie braliśmy udział w zawodach sportowych, bawiliśmy się na boisku szkolnym.

Dziś przypominamy Wam te chwile, których brakuje nam, na co dzień. Korytarze ucichły, w salach zrobiło się pusto, ale nadal jesteśmy razem. Cieszymy się, że możemy Was zobaczyć, choć na chwilę, usłyszeć czy czytać Wasze prace, że możemy Was uczyć. Uśmiechnijcie się:-). Zatrzymajcie wspomnienia. Nie uleciały, są blisko, na wyciągnięcie dłoni.

Czego dziś Wam życzyć?
Zapytać wypada.
Pogodnego nieba, radości dziecięcej.
Uśmiechu, na co dzień
(nawet gdy deszcz pada).
Szczęścia –
niech już przyjdzie.
I zdrowia najwięcej!

Kochanym Uczniom
Dyrekcja i Nauczyciele naszej Szkoły ze specjalną dedykacją z okazji Dnia Dzieckakliknij, aby obejrzeć filmik

 
Serdeczne życzenia dla Wszystkich Uczniów w Dniu Dziecka

 

 

Zapraszamy do obejrzenia nowej zakładki pt. „Dziecko w roli głównej” zamieszczonej na stronie

biblioteki: https://padlet.com/bibliotekaszkolnafabianki

Bibliotekarz

Zachęcamy do odwiedzenia strony świetlicy szkolnej, gdzie zostały zamieszczone ciekawe

materiały związane z Dniem Dziecka: https://padlet.com/SwietlicaFabianki

 

Wychowawcy świetlicy

 
Szkolny Klub Sportowy

 

Przygotowanie organizacyjne do zajęć Szkolnego Klubu Sportowego - pobierz

 
Komunikat

Drodzy rodzice
Informuję, że od dnia 01.06.2020 uczniowie mogą korzystać z zajęć w formie konsultacji z nauczycielem.
Z zajęć w formie konsultacji z nauczycielem w szkole nie może korzystać uczeń, u którego w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
Udział w konsultacjach z nauczycielami jest dla ucznia dobrowolny.
Wymiar konsultacji jest uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.
Harmonogram konsultacji dyrektor szkoły, począwszy od 01.06.2020, ustala w terminie do 29.05.2020 (piątek) z poszczególnych przedmiotów i przekazuje do wiadomości uczniów i rodziców/opiekunów prawnych w formie informacji zamieszczonej na stronie internetowej szkoły.
W celu prawidłowej organizacji konsultacji, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów, warunki szkoły oraz przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów
i zakazów związanych z zagrożeniem COVID – 19, rodzic/opiekun prawny, którego dziecko chce skorzystać z konsultacji z nauczycielem w szkole zobowiązany jest:
przesłać do sekretariatu w formie wiadomości,  w jakim zakresie/z jakiego przedmiotu uczeń chce skorzystać z konsultacji. Informację tę rodzic przesyła w formie tabeli zamieszczonej na stronie internetowej szkoły, do dnia 27.05.2020 (środa), na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Ze względów organizacyjnych oraz reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły, brak wcześniejszego zgłoszenia do sekretariatu, informacji o potrzebie konsultacji, skutkuje brakiem możliwości skorzystania przez ucznia z konsultacji w danym dniu.
Uczeń ma również możliwość skorzystania z konsultacji online podczas dyżurów pełnionych przez nauczycieli. W tym celu zgłasza to nauczycielowi prowadzącemu, z którym umawia godzinę i dzień spotkania. Wykaz dyżurów zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły.

Rodzice, którzy zdecydują się przysłać dziecko do szkoły zobowiązani są do zapoznania się  z poniższą procedurą.
Każdy uczeń, który będzie brał udział w konsultacjach przynosi ze sobą obowiązkowo OŚWIADCZENIE

Tabela dot. konsultacjipobierz

Procedura bezpieczeństwa podczas konsultacjipobierz

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»