Wizyta w Urzędzie Gminy w Fabiankach

W dniu 6 grudnia uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią - p. M. Stawisińską oraz p. M. Bejger-Olszewską wybrali się do Urzędu Gminy w Fabiankach, gdzie złożyli wizytę Wójtowi Gminy – p. Zbigniewowi Słomskiemu. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat zarządzania gminą oraz pracy na poszczególnych stanowiskach. Dzieci z zainteresowaniem przyglądały się pracy urzędników i zadawały p. Wójtowi mnóstwo pytań  dotyczących spraw bieżących. Uczniowie mieli także okazję spotkać się z pracownikami oraz kierownikiem Gminnego Zespołu Oświaty – p. Markiem Migdałem. Korzystając z okazji dzieci przekazały zaproszenia na przedstawienie jasełkowe członkom Rady Gminy Fabianki. Na koniec czekała wszystkich słodka niespodzianka.

Czas spędzony w Urzędzie sprawił, że młodzi ludzie wzbogacili się o wiedzę, która za kilka lat pomoże im być aktywnymi i świadomymi obywatelami, a kto wie - być  może nawet urzędnikami.

 
Andrzejki wśród najmłodszych

Dnia 30 listopada 2017 w szkole  było inaczej niż zwykle, dało się odczuć tajemniczą atmosferę. Do klas zawitały tajemnicze postaci. Dzieci  przebrane za wróżki, wróżbitów,  Cyganki uczestniczyły w andrzejkowych zabawach.

Zaczęło się od wróżb – tradycyjne lanie wosku, układanie butów, karteczki z marzeniami i losowanie imion.

Oczekiwanym i pełnym emocji momentem było wykonanie smakołyków z wafli, jabłek, biszkoptów. Wszystko ozdobione polewami i posypkami. Apetyczne przekąski niewątpliwie uatrakcyjniły andrzejkową zabawę.

Nie obyło się również bez kodowania. Dzieci, kolorując wskazane szyfrem kwadraty, tworzyły tematyczny obrazek.

To był radosny  i tajemniczy dzień.

Zobacz galerię zdjęć

 
Spotkanie z pielęgniarką szkolną w oddziale przedszkolnym

„Bo zdrowie jest najważniejsze…” zgodnie uznały wszystkie dzieci z oddziału przedszkolnego podczas spotkania z pielęgniarką szkolną Panią Ewą Szmajdą. Pani Ewa przekazała dzieciom informacje dotyczące higieny ciała i  zaprezentowała zasady dbania o higienę jamy ustnej. Powiedziała jak należy dbać o zdrowie w okresie jesiennym. Dzieci były bardzo aktywne i zadawały wiele pytań na, na które Pani Ewa chętnie odpowiadała.

Zobacz galerię zdjęć

 
Dzień Pluszowego Misia w oddziale przedszkolnym

Pluszowy miś to przyjaciel wszystkich dzieci.  Dzieci z oddziału przedszkolnego obchodziły święto misia w piątek 24 listopada. Tego dnia wszystkie dzieci przyniosły i zaprezentowały w klasie swoje ulubione maskotki. Kolorowaliśmy obrazki wybranych przez dzieci misiów, układaliśmy misiowe puzzle oraz słuchaliśmy „misiowych” piosenek. Dzieci  wykonały własne maskotki – przywieszki  z wełnianych pomponów, które ozdobią ich plecaki szkolne.

Zobacz galerię zdjęć

 
Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole.

W ramach projektu realizowane są bezpłatne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w zakresie: 
a) technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), 
b) nauk matematyczno-przyrodniczych,
c) języków obcych, 
d) postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Inne typy zajęć adresowane są do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym niepełnosprawnych) oraz uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty. Nauczyciele mają możliwość podniesienia kompetencji cyfrowych wykorzystywanych w dydaktyce.

Projekt zakłada doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt. Uczniowie odbędą też wycieczki m.in. do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu i Planetarium Toruniu, gdzie wezmą udział w zajęciach edukacyjnych.

Zajęcia realizowane w naszej szkole w ramach projektu:

ZAJĘCIA

Liczba godzina na grupę

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY
(OD - DO)

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

 

1. Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe

- porozumiewanie się w językach obcych,

- kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,

- kompetencje informatyczne,

- umiejętności uczenia się,

- kompetencje społeczne,

-inicjatywność i przedsiębiorczość.

 

Zajęcia TIK

30

PIĄTEK

13.10-13.55

MAGDALENA STAWISIŃSKA

Zajęcia z bezpieczeństwa i netykiety w Sieci

15

PIĄTEK

14.00-14.45

MAGDALENA STAWISIŃSKA

Zajęcia z j. angielskiego

30

WTOREK

14.00-14.45

DARIA KUBIACZYK

Zajęcia z j. niemieckiego

30

CZWARTEK

13.10-13.55

EWA BELTER

Zajęcia z nauk matematyczno - przyrodniczych

15

PONIEDZIAŁEK

13.10-13.55

GRAŻYNA NAWROT

Zajęcia z nauk matematyczno - przyrodniczych

15

PIĄTEK

14.00-14.45 W II SEMESTRZE

EWA BRODZIŃSKA

Zajęcia kształtujące postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy

30

ŚRODA

14.00-14.45

EWA BRODZIŃSKA

Zajęcia specjalistyczne korekcyjno – kompensacyjne z matematyki

30

CZWARTEK

14.00-14.45

GRAŻYNA NAWROT

Zajęcia specjalistyczne

30

ŚRODA

12.10-13.10

PAULINA JEDYŃSKA

 

2. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Specjalne potrzeby edukacyjne wynikają z:

a) zaburzeń (np. rozwojowych, obniżonych możliwości intelektualnych, wad wymowy);

b) niepełnosprawności (np. upośledzenie umysłowe, niewidzenie i słabe widzenie, niesłyszenie i słabe słyszenie, afazja, niepełnosprawność ruchowa, całościowe zaburzenie rozwojowe ze spektrum autyzmu, w tym zespół Aspergera, niepełnosprawności sprzężone);

c) choroby przewlekłej;

d) niedostosowania społecznego albo zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

e) zaburzeń w funkcjonowaniu emocjonalno–społecznym, powstających m. in. w wyniku sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

f) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

g) specyficznych trudności w uczeniu się, w tym niepowodzeń edukacyjnych;

h) szczególnych uzdolnień w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

informatycznych, języków obcych, przedsiębiorczości oraz przedmiotów zawodowych;

i) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

30

WTOREK

14.00-14.45

GRAŻYNA NAWROT

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody

30

ŚRODA

7.45-8.30

BARBARA BAŁUTA

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego

30

PONIEDZIAŁEK

14.00-14.45

DARIA KUBIACZYK

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. niemieckiego

30

ŚRODA

14.00-14.45

EWA BELTER

 

3. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty

Wsparcie dla uczniów z dysfunkcjami społecznymi w ramach świetlic szkolnych uwzględniające elementy wsparcia rówieśniczego (w tym coaching rówieśniczy)

 

Zajęcia w świetlicy szkolnej

15

PIĄTEK

7.45-8.30

MAŁGORZATA KRUTULSKA

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 8 z 50