UBEZPIECZENIE

 

Warunki ubezpieczenia dla uczniów: ogólne warunki ubezpieczenia, oferta ubezpieczenia szkolnego

 

Składka wynosi 36 zł ( suma ubezpieczenia 13 tys.)

Zakres ubezpieczenia obejmuje również nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas uprawiania sportu (karate, judo, capoeira, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, takwondo, aikido) w ramach SKS, UKS, i w pozaszkolnych klubach sportowych pod warunkiem, że nie jest to zarobkowe uprawianie sportu.

 

Ubezpieczenie na rok szkolny 2017/2018