Informacja

DRODZY RODZICE!

Od 8 kwietnia 2019 r. może rozpocząć się w naszej szkole strajk nauczycieli.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o pozostawienie dzieci w domu, jeżeli będziecie mieli Państwo taką możliwość. Równocześnie informuję, że – w miarę możliwości – zapewnimy dzieciom opiekę świetlicową
na terenie szkoły.

Wszystkie informacje na temat strajku będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej szkoły oraz tablicach ogłoszeń.

Rodzice  dzieci z  oddziałów  przedszkolnych  oraz klas I-III proszę o zgłoszenie do wychowawców klas do 5 kwietnia (piątek) do godz. 12.00, które z dzieci wymagają zapewnienia opieki podczas ewentualnego strajku nauczycieli.