Informacja

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety
elektronicznej, oceniającej zrealizowane przez KOWR działania związane
z promocją „Programu dla szkół" w roku szkolnym 2018/2019.

Link do ankiety:

http://www.kowr.gov.pl/ankieta/5

Ankieta jest skierowana do rodziców dzieci, szczególnie w wieku
szkolnym objętych „PROGRAMEM DLA SZKÓŁ”, ale nie jest to warunek
konieczny.

Działania edukacyjne stanowią, obok dostaw produktów, jeden z głównych elementów „Programu dla szkół". Aby skutecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe - dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych, ale również
uczestniczą w działaniach edukacyjnych, informujących o zaletach
spożywania tych produktów.

Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do 24 listopada br.

Zależy nam na zebraniu jak największej liczby odpowiedzi.

Z góry bardzo dziękujemy za wsparcie KOWR w przedmiotowym zakresie.