Informacja

W dniu 13.11.2019 (środa) o godz. 17 (aula szkolna) serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców
i nauczycieli na spotkanie z p. Jolantą Malecką, edukatorem prowadzącym diagnozę w naszej szkole, w ramach Rocznego Planu Wspomagania.

Pani  Jolanta Małecka jest:

  1. Trenerem TOC (myślenia krytycznego)  I stopnia. Certyfikowanym coachem.
  2. Nauczycielem z 34-letnim stażem. Ekspertem oceniania kształtującego.
  3. Praktykiem oceniania kształtującego z wykorzystaniem OK zeszytów – w codziennej pracy z uczniami oraz mentorem w kursach online
    „OK zeszyt”.
  4. Doświadczonym trenerem i coachem w zakresie kompleksowego wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli,(prowadzi szkolenia dla Rad Pedagogicznych. Współpracuje także z CEO, wydawnictwami szkolnymi, OSKKO.)
  5. Nauczycielem polonistą, który podczas zajęć wykorzystuje narzędzia TOC, metody alternatywne, bezpośrednio wpływające na poprawę zdobywania wiedzy i umiejętności uczniów.