Komunikat

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA
OBOWIĄZUJĄCA DO ODWOŁANIA - pobierz

ZASADY OCENIANIA PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO W KL.I-III - pobierz

ZASADY OCENIANIA PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO W KL.IV-VIII - pobierz


DYŻURY NAUCZYCIELI

Lp.

Nazwisko i imię

dni tygodnia/godziny

1.

Antczak Anna


wtorek 9.30-10, czwartek 11-11.30

 

2.

Bejger-Olszewska Marlena

dyżur pedagoga

poniedziałek 8.30-9

wtorek, środa, czwartek, piątek 12.30-13

3.

Belter Ewa

poniedziałek  10-10.30, czwartek 12-12.30

godz. wychow. - piątek 9.30-10

dyżur biblioteczny

poniedziałek 10:30-11:30

wtorek 10-10:30

czwartek 11:30-12

piątek 11:30-12
4.

Biegun Sławomir

czwartek 8.30-9

godz. wychow. – środa 11-11.30

5.

Brodzińska Ewa

 

wtorek 12-12.30, czwartek 10-10.30

6.

Ćwiklińska Renata

 

środa 12.30-13
7.

Gąsiorowska Elżbieta

 

czwartek 8.30-9, piątek 10.30-11

8.

Góralczyk Agnieszka

środa 11.30-12, piątek 11-11.30

godz. wychow. – czwartek 12-12.30

9.

Kubiaczyk Daria

wtorek 8.30-9

godz. wychow. – czwartek 11-11.30

10.

Łukawczyk Agnieszka

 

środa, czwartek 10-10.30

11.

Nawrot Grażyna

 

poniedziałek 10-10.30, piątek 8.30-9

zajęcia przygotowujące do egz. kl. VIII

12.

Pokora Rafał

 

poniedziałek: kl. VI - 10-10:30,
kl. IV -10:30-11
środa: kl. V 11-11:30

13.

Polus Milena

 

czwartek 9.30-10.00

piątek  9.30-10

14.

Sobczak – Lewandowska Małgorzata

wtorek 10.30-11, piątek 11-11.30

godz. wychow. – piątek 12-12.30

15.

Strzelecki Przemysław

 

wtorek 11.30-12, piątek 8.30-9

W celu pomocy uczniom w odrabianiu lekcji zostały ustalone 
dyżury nauczycieli świetlicy.

Dzieci mające problem z odrobieniem pracy domowej mogą zwrócić się
do nauczyciela w następujących  dniach:

p. Brodzińska: środa i piątek 9:30-11

p. Góralczyk: wtorek 10-11:30; piątek 11:30-13

p. Serkowska: poniedziałek 12-13:30; środa 11-13; czwartek 10:30-12:30

 

Dyrektor szkoły

Marzena Baranowicz