Komunikat


Drodzy rodzice
Informujemy, że w związku propozycją wznowienia pracy oddziału przedszkolnego oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole w dniu 25.05.2020 r. przygotowane zostały procedury bezpiecznego pobytu w placówce.

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, przedstawiam Państwu wstępne zasady sprawowania opieki w naszym przedszkolu i szkole: w grupie  może przebywać maksymalnie 10 dzieci wraz z nauczycielem oraz personelem pomocniczym. Z sali zostaną usunięte dywany, maskotki, książki, puzzle oraz inne zabawki, których nie da się zdezynfekować. Ilość zabawek ograniczona zostaje do minimum tj. duże klocki plastikowe, samochody plastikowe. Do placówki nie można przynosić żadnych zabawek i przedmiotów z domu. Ze względu na bezpieczeństwo i brak możliwości dezynfekcji plac zabaw będzie zamknięty dla dzieci. Ograniczamy się do spacerów na terenie placówki.
Zasady przyprowadzania i odprowadzania dzieci zostaną opisane w wytycznych dla rodziców.
Rodziców, którzy zapiszą dziecko na w/w zajęcia proszę o obowiązkowe zapoznanie się z zamieszczoną dokumentacją.

Zarządzenie nr 06 z dnia 19 maja 2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Pietrkiewicza w Fabiankach w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - pobierz

Procedura bezpieczeństwa - organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych - pobierz

Procedura bezpieczeństwa - organizacja opieki w oddziałach przedszkolnych - pobierz