Komunikat

Drodzy rodzice
Informuję, że od dnia 01.06.2020 uczniowie mogą korzystać z zajęć w formie konsultacji z nauczycielem.
Z zajęć w formie konsultacji z nauczycielem w szkole nie może korzystać uczeń, u którego w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
Udział w konsultacjach z nauczycielami jest dla ucznia dobrowolny.
Wymiar konsultacji jest uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.
Harmonogram konsultacji dyrektor szkoły, począwszy od 01.06.2020, ustala w terminie do 29.05.2020 (piątek) z poszczególnych przedmiotów i przekazuje do wiadomości uczniów i rodziców/opiekunów prawnych w formie informacji zamieszczonej na stronie internetowej szkoły.
W celu prawidłowej organizacji konsultacji, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów, warunki szkoły oraz przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów
i zakazów związanych z zagrożeniem COVID – 19, rodzic/opiekun prawny, którego dziecko chce skorzystać z konsultacji z nauczycielem w szkole zobowiązany jest:
przesłać do sekretariatu w formie wiadomości,  w jakim zakresie/z jakiego przedmiotu uczeń chce skorzystać z konsultacji. Informację tę rodzic przesyła w formie tabeli zamieszczonej na stronie internetowej szkoły, do dnia 27.05.2020 (środa), na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Ze względów organizacyjnych oraz reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły, brak wcześniejszego zgłoszenia do sekretariatu, informacji o potrzebie konsultacji, skutkuje brakiem możliwości skorzystania przez ucznia z konsultacji w danym dniu.
Uczeń ma również możliwość skorzystania z konsultacji online podczas dyżurów pełnionych przez nauczycieli. W tym celu zgłasza to nauczycielowi prowadzącemu, z którym umawia godzinę i dzień spotkania. Wykaz dyżurów zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły.

Rodzice, którzy zdecydują się przysłać dziecko do szkoły zobowiązani są do zapoznania się  z poniższą procedurą.
Każdy uczeń, który będzie brał udział w konsultacjach przynosi ze sobą obowiązkowo OŚWIADCZENIE

Tabela dot. konsultacjipobierz

Procedura bezpieczeństwa podczas konsultacjipobierz