ORGANIZACJA I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. PIETRKIEWICZA W FABIANKACH ROK SZKOLNY 2019/2020

Na podstawie:

§ 2 ust. 1 i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn.zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego ww. rozporządzenie (Dz.U. poz. 891 z póź. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1905”,

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO BĘDZIE WYGLĄDAŁO NASTĘPUJĄCO:

  1. W dniu 26 czerwca 2020 r. zostanie przeprowadzone rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej przez wychowawców w wyznaczonych godzinach, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.
  2. Rozdanie świadectw będzie się odbywać na dziedzińcu szkolnym – wszystkie klasy.
  3. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, na rozdanie świadectw, uczniowie wejdą do sali gimnastycznej, wejściem od parkingu. Rodzice, którzy przyprowadzają dziecko po odbiór świadectwa, proszeni będą wówczas o pozostanie na zewnątrz.
  4. Świadectwa szkolne promocyjne / świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wydać będziemy po uprzednim zdaniu do nauczyciela biblioteki wypożyczonych książek. Informacja z biblioteki szkolnej przekazana będzie do wychowawcy klasy.
  5. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Jerzego Pietrkiewicza
    w Fabiankach z oddziałami przedszkolnymi prowadzone będą w formie  dostępnych metod i form kształcenia na odległość do 25 czerwca br.
  6. Rodzice/uczniowie mają możliwość odebrania świadectwa również w innym terminie w sekretariacie  szkoły.

HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

dzień

godzina

klasa

miejsce

 

 

26.06.2020

9:00-9:30

VIII

 

dziedziniec szkolny/sala gimnastyczna

(niekorzystnych warunków atmosferycznych)

9:30-9:45

VII

9:45-10:00

VI

10:00-10:15

V

10:15-10:30

IV

10:30-10:45

I

10:45-11:00

II

11:00-11:15

III

 

Dyrektor szkoły

Marzena Baranowicz.