Szkolny Klub Sportowy

 

Przygotowanie organizacyjne do zajęć Szkolnego Klubu Sportowego - pobierz

 
Komunikat

Drodzy rodzice
Informuję, że od dnia 01.06.2020 uczniowie mogą korzystać z zajęć w formie konsultacji z nauczycielem.
Z zajęć w formie konsultacji z nauczycielem w szkole nie może korzystać uczeń, u którego w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
Udział w konsultacjach z nauczycielami jest dla ucznia dobrowolny.
Wymiar konsultacji jest uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.
Harmonogram konsultacji dyrektor szkoły, począwszy od 01.06.2020, ustala w terminie do 29.05.2020 (piątek) z poszczególnych przedmiotów i przekazuje do wiadomości uczniów i rodziców/opiekunów prawnych w formie informacji zamieszczonej na stronie internetowej szkoły.
W celu prawidłowej organizacji konsultacji, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów, warunki szkoły oraz przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów
i zakazów związanych z zagrożeniem COVID – 19, rodzic/opiekun prawny, którego dziecko chce skorzystać z konsultacji z nauczycielem w szkole zobowiązany jest:
przesłać do sekretariatu w formie wiadomości,  w jakim zakresie/z jakiego przedmiotu uczeń chce skorzystać z konsultacji. Informację tę rodzic przesyła w formie tabeli zamieszczonej na stronie internetowej szkoły, do dnia 27.05.2020 (środa), na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Ze względów organizacyjnych oraz reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły, brak wcześniejszego zgłoszenia do sekretariatu, informacji o potrzebie konsultacji, skutkuje brakiem możliwości skorzystania przez ucznia z konsultacji w danym dniu.
Uczeń ma również możliwość skorzystania z konsultacji online podczas dyżurów pełnionych przez nauczycieli. W tym celu zgłasza to nauczycielowi prowadzącemu, z którym umawia godzinę i dzień spotkania. Wykaz dyżurów zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły.

Rodzice, którzy zdecydują się przysłać dziecko do szkoły zobowiązani są do zapoznania się  z poniższą procedurą.
Każdy uczeń, który będzie brał udział w konsultacjach przynosi ze sobą obowiązkowo OŚWIADCZENIE

Tabela dot. konsultacjipobierz

Procedura bezpieczeństwa podczas konsultacjipobierz

 
Komunikat

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA
OBOWIĄZUJĄCA DO ODWOŁANIA - pobierz

ZASADY OCENIANIA PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO W KL.I-III - pobierz

ZASADY OCENIANIA PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO W KL.IV-VIII - pobierz


DYŻURY NAUCZYCIELI

Lp.

Nazwisko i imię

dni tygodnia/godziny

1.

Antczak Anna


wtorek 9.30-10, czwartek 11-11.30

 

2.

Bejger-Olszewska Marlena

dyżur pedagoga

poniedziałek 8.30-9

wtorek, środa, czwartek, piątek 12.30-13

3.

Belter Ewa

poniedziałek  10-10.30, czwartek 12-12.30

godz. wychow. - piątek 9.30-10

dyżur biblioteczny

poniedziałek 10:30-11:30

wtorek 10-10:30

czwartek 11:30-12

piątek 11:30-12
4.

Biegun Sławomir

czwartek 8.30-9

godz. wychow. – środa 11-11.30

5.

Brodzińska Ewa

 

wtorek 12-12.30, czwartek 10-10.30

6.

Ćwiklińska Renata

 

środa 12.30-13
7.

Gąsiorowska Elżbieta

 

czwartek 8.30-9, piątek 10.30-11

8.

Góralczyk Agnieszka

środa 11.30-12, piątek 11-11.30

godz. wychow. – czwartek 12-12.30

9.

Kubiaczyk Daria

wtorek 8.30-9

godz. wychow. – czwartek 11-11.30

10.

Łukawczyk Agnieszka

 

środa, czwartek 10-10.30

11.

Nawrot Grażyna

 

poniedziałek 10-10.30, piątek 8.30-9

zajęcia przygotowujące do egz. kl. VIII

12.

Pokora Rafał

 

poniedziałek: kl. VI - 10-10:30,
kl. IV -10:30-11
środa: kl. V 11-11:30

13.

Polus Milena

 

czwartek 9.30-10.00

piątek  9.30-10

14.

Sobczak – Lewandowska Małgorzata

wtorek 10.30-11, piątek 11-11.30

godz. wychow. – piątek 12-12.30

15.

Strzelecki Przemysław

 

wtorek 11.30-12, piątek 8.30-9

W celu pomocy uczniom w odrabianiu lekcji zostały ustalone 
dyżury nauczycieli świetlicy.

Dzieci mające problem z odrobieniem pracy domowej mogą zwrócić się
do nauczyciela w następujących  dniach:

p. Brodzińska: środa i piątek 9:30-11

p. Góralczyk: wtorek 10-11:30; piątek 11:30-13

p. Serkowska: poniedziałek 12-13:30; środa 11-13; czwartek 10:30-12:30

 

Dyrektor szkoły

Marzena Baranowicz

 
W dniu 26 maja dla Wszystkich Kochanych Mam kwiatek i życzenia

 

 

Zapraszamy do obejrzenia nowej zakładki pt. „Nie ma jak u mamy” zamieszczonej na stronie biblioteki: https://padlet.com/bibliotekaszkolnafabianki

Bibliotekarz

Zachęcamy również do odwiedzania strony świetlicy szkolnej, gdzie zostały zamieszczone również materiały związane z Dniem Matki: https://padlet.com/SwietlicaFabianki

Wychowawcy świetlicy

 
Komunikat


Drodzy rodzice
Informujemy, że w związku propozycją wznowienia pracy oddziału przedszkolnego oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole w dniu 25.05.2020 r. przygotowane zostały procedury bezpiecznego pobytu w placówce.

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, przedstawiam Państwu wstępne zasady sprawowania opieki w naszym przedszkolu i szkole: w grupie  może przebywać maksymalnie 10 dzieci wraz z nauczycielem oraz personelem pomocniczym. Z sali zostaną usunięte dywany, maskotki, książki, puzzle oraz inne zabawki, których nie da się zdezynfekować. Ilość zabawek ograniczona zostaje do minimum tj. duże klocki plastikowe, samochody plastikowe. Do placówki nie można przynosić żadnych zabawek i przedmiotów z domu. Ze względu na bezpieczeństwo i brak możliwości dezynfekcji plac zabaw będzie zamknięty dla dzieci. Ograniczamy się do spacerów na terenie placówki.
Zasady przyprowadzania i odprowadzania dzieci zostaną opisane w wytycznych dla rodziców.
Rodziców, którzy zapiszą dziecko na w/w zajęcia proszę o obowiązkowe zapoznanie się z zamieszczoną dokumentacją.

Zarządzenie nr 06 z dnia 19 maja 2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Pietrkiewicza w Fabiankach w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - pobierz

Procedura bezpieczeństwa - organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych - pobierz

Procedura bezpieczeństwa - organizacja opieki w oddziałach przedszkolnych - pobierz

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 8 z 33