Historia szkoły

Szkołę w Fabiankach wybudowano i oddano do użytku w 1928 r. głównie dzięki staraniom ówczesnego sekretarza gminy - Jana Pietrkiewicza(ojca późniejszego pisarza i poety Jerzego Pietrkiewicza). Plac pod budowę przekazała właścicielka majątku w Fabiankach – Paulina  Kleszczyńska.

Ze względu na meliorację sprostowano granice wsi: Bogucin i Fabianki, co pozwoliło na wybudowanie szkoły w połowie drogi do obu miejscowości.

Okazały, jak na owe czasy, budynek mieścił 13 pomieszczeń - w tym 8 izb lekcyjnych. Kierownikiem nowej szkoły został pan Sar. W 1936 r odszedł na emeryturę. Po nim szkołą kierował pan Krupa. W czasie wojny aresztowany przez Niemców i stracony w okolicach Królewca. Do 1939 r. w szkole uczyli nauczyciele: Irena Pańkut, Karczewska, Wrzesińska, Sarnowska, Królikowska. W latach okupacji w budynku szkolnym odbywała się nauka dla miejscowych Niemców.

W 1945 r. kierownikiem szkoły w Fabiankach zostaje nauczyciel ze Świątkowizny – Pan Kisielewski. Po jego odejściu na emeryturę w 1947 r. na długie lata kierownictwo szkoły objął Antoni Tężycki (do 1972r.)

W latach 80 - tych w budynku szkolnym zaczęło brakować miejsc. Dzieci uczyły się na dwie zmiany. Taki stan rzeczy spowodował decyzję o rozbudowie szkoły, którą rozpoczęto w 1986 r. i trwała ona do 1989. Trudne  przedsięwzięcie rozbudowy szkoły przypadło pani  dyrektor   Irenie Rudnickiej.  W tym czasie tj. 05.06.1988 szkołę w Fabiankach odwiedza Profesor Jerzy Pietrkiewicz – urodzony 29.09.1916r. w Fabiankach ( syn Sekretarza Urzędu Gminy w latach 20-tych XX wieku- Jana Pietrkiewicza), pisarz, poeta, pisarz, mieszkający i pracujący naukowo w Anglii.

Inne duże wyzwanie inwestycyjne podjęła kolejna kobieta na stanowisku dyrektora – pani Ewa Matusiak. Przeprowadziła remont starej części szkoły w latach 1990-1991. Od nowego roku szkolnego 1991/92 dzieci uczyły się już w nowej i starej odremontowanej  części szkoły – na jednej zmianie.

Dnia 19.01.1998 r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Fabiankach podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia Profesora Jerzego  Pietkiewicza.

W 70 rocznicę oddania do użytku nowej szkoły w Fabiankach (po spaleniu się starej w 1923r.) tj. 06.06.1998 odbyła się wielka uroczystość.  Szkole Podstawowej w Fabiankach nadano imię Profesora Jerzego Pietrkiewicza i przekazano sztandar ufundowany przez lokalne instytucje oraz osoby prywatne.

W uroczystości nadania imienia wzięli udział: prof. Jerzy Pietrkiewicz, przedstawiciele władz gminnych z Wójtem Z. Bałutą i przewodniczącym Rady Gminy  E. Komorowskim, nauczyciele, rodzice i uczniowie.  W czerwcu 1998r. grono nauczycielski liczyło 20 osób, dyrektorem szkoły był wówczas Grzegorz Wojciechowski.

Od września 1999r. w całym kraju realizowana była kolejna reforma oświatowa, która polegała na utworzeniu 6-letniej szkoły podstawowej i 3- letniego gimnazjum. W związku z tym od września 2001r. pan G. Wojciechowski pełniący do tej pory funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Pietrkiewicza przejął obowiązki dyrektora Gimnazjum w Fabiankach, a dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej została Marzena Baranowic z.

W kolejnych latach w szkole w Fabiankach ważnymi wydarzeniami były:

  • oddanie do użytku sali gimnastycznej z zapleczem (wybudowana w latach 2002-2003)
  • kolejna wizyta prof. J. Pietrkiewicza (18.10.2003) podczas, której miało miejsce spotkanie z uczniami, nauczycielami, długoletnim kierownikiem szkoły w Fabiankach p. Antonim Tężyckim oraz władzami Urzędu Gminy z Wójtem Janem Krzyżanowskim. Podczas wizyty profesor odwiedził dom rodzinny, w którym obecnie znajduje się biblioteka gminna.
  • Uroczyste otwarcie w dniu 30.09.2005r.  kompleksu sportowego
  • Dnia 17.11.2007 odbyło się złożenie urny z prochami zmarłego  w Londynie 26.10.2007  patrona szkoły profesora Jerzego Pietrkiewicza. Urnę złożono w grobie rodziny Pietrkiewiczów w Szpetalu Górnym