Oddział przedszkolny
Wpisany przez Administrator   

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Pietrkiewicza  znajduje się  centrum Fabianek.


Teren szkoły jest bezpieczny dla dzieci, gdyż budynek jest ogrodzony i monitorowany.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. J. Pietrkiewicza  to przyjazne miejsce, gdzie dzieci nie tylko świetnie się bawią i zawierają pierwsze przyjaźnie, ale również pod opieką pedagogów rozwijają swoje zdolności i przygotowują się do podjęcia nauki szkolnej.

Nasze działania koncentrujemy wokół dwóch kluczowych procesów: procesu adaptacji w przedszkolu i procesu osiągania gotowości szkolnej.

Każdego dnia pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym stwarzamy takie sytuacje dydaktyczno-wychowawcze, które wydobywają z dzieci ich pasje, zainteresowania i talenty. Pokazujemy, że droga do wiedzy może być pasjonująca, radosna i twórcza.

Naszym celem jest dać dzieciom możliwość rozwijania swoich umiejętności i talentów w poczuciu bezpieczeństwa, akceptacji i wsparcia, dlatego oferujemy bogaty zakres zajęć: plastycznych, muzycznych, ruchowych i językowych.

Edukacja w tym oddziale jest bezpłatna.

Oddział ten został starannie przygotowany do zapewnienia dzieciom optymalnych warunków nauczania, wychowania i opieki. Wyposażony został w salę z pomocami dydaktycznymi (m.in. tablicę multimedialną) dostosowaną do wieku i potrzeb dzieci oraz oddzielne wejście i oddzielną toaletę, przeznaczoną, tylko dla dzieci z oddziału przedszkolnego.

W ramach oddziału przedszkolnego oferujemy:

v   bezpłatną opiekę w godzinach od 7:00 do 16:00 - zajęcia świetlicowe

v  realizację podstawy programowej w godzinach od 8.00 do 13.00 ( w tym czasie organizowane są zajęcia o charakterze: dydaktycznym, wychowawczym, artystycznym, ruchowym, terapeutycznym oraz relaksacyjnym z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych),

v  wyżywienie w formie cateringu,

v  nowy plac zabaw przyjazny dzieciom,

v  zajęcia rytmiczno-taneczne,

v  zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej,

v  naukę języka angielskiego,

v  pomoc psychologiczno-pedagogiczną, którą zapewnia pedagog i logopeda,

v  wyjścia do teatru, kina, udział w lekcjach muzealnych,

v  stopniową integrację ze środowiskiem szkolnym, przez aktywny udział w życiu szkoły ( uroczystości szkolne, akcje, projekty, konkursy).

 

Harmonogram imprez

w roku szkolnym 2019/2020 oddziały przedszkolne i klasy I-III

Wrzesień

 1. 02.09.19 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
 2. Ewakuacja próbna
 3. Spotkanie z policjantami „Bezpieczna droga do szkoły”
 4. 13.09.2019 „Dzień kropki”
 5. 18.09 Spotkanie z rodzicami godz. 16.00
 6. 30.09.2019 „Dzień chłopaka” – (oddział przedszkolny, trampoliny klasy 1-3)

Październik

 1. 14.10.2019 Ślubowanie klasy I
 2. 17.10.2019  Wycieczka „Lodowa baśń” – rewia
 3. Teatr „Baśnie dalekiego wschodu” (oddziały przedszkolne)
 4. 25.10 „Dzień kundelka” – oddziały przedszkolne, szkolna zbiórka na cele charytatywne.

Listopad

 1. 06.11.2019 Dyżur nauczycieli 16.00 -17.30
 2. 25.11 „Dzień pluszowego misia” – oddziały przedszkolne, klasa 1
 3. 29.11 „Andrzejki”
 4. Zbiórka artykułów na rzecz podopiecznych domu dziecka we Włocławku „Pielucha dla malucha”
 5. Centrum Edukacji Ekologicznej (1-3)

Grudzień

 1. 06.12 „Mikołajki” oddziały przedszkolne, klasy 1-3
 2. „Wyjazd do CEE” – (klasa 2, oddział przedszkolny A)
 3. Konkurs plastyczny „Anioły są wśród nas”
 4. „Portret Mikołaja”
 5. Wigilia klasowa
 6. 23.12-06.01.2020 - przerwa świąteczna

Styczeń

 1. 21.01-22.01 „Dzień babci i dziadka” - laurki
 2. 22.01 Wywiadówka ogólna godz.16.00
 3. 27.01.- 09.02.2020 Ferie zimowe
 4. Teatr  „Królowa śniegu” – oddziały przedszkolne

Luty

 1. 10.02 -19.02.2020  Projekt  „Karnawałowy zawrót głowy”
 2. 11.02.2020 Warsztaty lizakowe
 3. 17.02. „Dzień kota” – oddziały przedszkolne – szkolna zbiórka charytatywna

Marzec

 1. „Konkurs recytatorski” klasy 1-3
 2. 06.03 „Dzień kobiet” – oddziały przedszkolne i klasy 1-3
 3. „Rekolekcje”
 4. „Dni otwarte”  - Monika, Karina, Paulina
 5. 18.03 Dyżur nauczycieli godz. 16.00- 17.30

Kwiecień

 1. „Konkurs matematyczny”  klasy 1-3
 2. „Czyste wody zdrowe ryby” – konkurs
 3. Spotkanie dla rodziców z dietetykiem
 4. 09.04 – 14.04.2020 „Wiosenna przerwa świąteczna”
 5. 21.04.2020 wizyta pszczelarza
 6. 21-23.04. – egzamin ósmoklasisty

Maj

 1. „Portret mamy i taty” – konkurs plastyczny
 2. 27.05 Spotkanie z rodzicami godz. 16.00

Czerwiec

 1. 01.06 „Dzień Dziecka”  - warsztaty balonowe, zabawy i gry na boisku szkolnym
 2. 12.06 „Dzień wolny”
 3. 23.06 „Dzień ojca” – laurki, upominki
 4. Spotkanie z policjantami
 5. Zakończenie roku szkolnego

 

Przez wielostronne oddziaływanie wychowawczo - dydaktyczne pragniemy dać dzieciom możliwość rozwijania skrzydeł, aby mając lepszą perspektywę, widziały więcej oraz mogły w swych działaniach i umiejętnościach wznosić się coraz wyżej.