Oddział przedszkolny
Wpisany przez Administrator   

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Pietrkiewicza  znajduje się  w centrum Fabianek.


Teren szkoły jest bezpieczny dla dzieci, gdyż budynek jest ogrodzony i monitorowany.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. J. Pietrkiewicza to przyjazne miejsce, gdzie dzieci nie tylko świetnie się bawią i zawierają pierwsze przyjaźnie, ale również pod opieką pedagogów rozwijają swoje zdolności i przygotowują się do podjęcia nauki szkolnej.

Nasze działania koncentrujemy wokół dwóch kluczowych procesów: procesu adaptacji w przedszkolu i procesu osiągania gotowości szkolnej.

Każdego dnia pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym stwarzamy takie sytuacje dydaktyczno-wychowawcze, które wydobywają z dzieci ich pasje, zainteresowania i talenty. Pokazujemy, że droga do wiedzy może być pasjonująca, radosna i twórcza.

Naszym celem jest dać dzieciom możliwość rozwijania swoich umiejętności i talentów w poczuciu bezpieczeństwa, akceptacji i wsparcia, dlatego oferujemy bogaty zakres zajęć: plastycznych, muzycznych, ruchowych i językowych.

Edukacja w tym oddziale jest bezpłatna.

Oddział ten został starannie przygotowany do zapewnienia dzieciom optymalnych warunków nauczania, wychowania i opieki. Wyposażony został w salę z pomocami dydaktycznymi (m.in. tablicę multimedialną) dostosowaną do wieku i potrzeb dzieci oraz oddzielne wejście i oddzielną toaletę, przeznaczoną, tylko dla dzieci z oddziału przedszkolnego.

W ramach oddziału przedszkolnego oferujemy:

v   bezpłatną opiekę w godzinach od 6:30 do 16:30 - zajęcia świetlicowe

v  realizację podstawy programowej w godzinach od 8.00 do 13.00 (w tym czasie organizowane są zajęcia o charakterze: dydaktycznym, wychowawczym, artystycznym, ruchowym, terapeutycznym oraz relaksacyjnym z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych),

v  wyżywienie w formie cateringu,

v  nowy plac zabaw przyjazny dzieciom,

v  zajęcia rytmiczno-taneczne,

v  zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej,

v  naukę języka angielskiego,

v  pomoc psychologiczno-pedagogiczną, którą zapewnia pedagog i logopeda,

v  wyjścia do teatru, kina, udział w lekcjach muzealnych,

v  stopniową integrację ze środowiskiem szkolnym, przez aktywny udział w życiu szkoły (uroczystości szkolne, akcje, projekty, konkursy).

 

Przez wielostronne oddziaływanie wychowawczo - dydaktyczne pragniemy dać dzieciom możliwość rozwijania skrzydeł, aby mając lepszą perspektywę, widziały więcej oraz mogły w swych działaniach i umiejętnościach wznosić się coraz wyżej.