Język polski
Wpisany przez Administrator   

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. 4  - pobierz

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. 5 - pobierz

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. 6  - pobierz

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. 7  - pobierz

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. 8  - pobierz

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. 4  - pobierz

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. 5  - pobierz

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. 6 - pobierz

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. 7  - pobierz

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. 8  - pobierz

ŚREDNIA WAŻONA Z JĘZYKA POLSKIEGO  - pobierz