Patron szkoły
Jerzy Pietrkiewicz

„W Fabiankach zaraz za lasem
zaczynała się droga do nieba.
Anioły nią chodziły i dzieci,
a czasem
niebo szło drodze naprzeciw.”

 

Naszym patronem jest

Jerzy Pietrkiewicz

 

    Jerzy Pietrkiewicz urodził się 29 września 1916 r. w Fabiankach w rodzinie chłopskiej. Gimnazjum ukończył w 1934 r. we Włocławku i przez kolejne 5 lat studiował w Warszawie w Wyższej Szkole Dziennikarskiej, a także historię na Uniwersytecie Warszawskim. W tym czasie ukazały się jego trzy tomiki poetyckie, debiutancki: Wiersze o dzieciństwie (1935), Prowincja (1936), Wiersze i poematy (1938).
    Z powodu słabego zdrowia nie brał udziału we wrześniowych walkach 1939 r. Przez Rumunię i Francję przedostał się do Anglii, gdzie wykorzystał czas wojny na naukę. Studiował w szkockim uniwersytecie St. Andrews zdobywając tytuł magistra, a następnie doktoryzował się w Kings College w Londynie i osiadł w stolicy Wielkiej Brytanii na stałe. Od 1950 r przez prawie 30 lat był profesorem literatury polskiej, a przez 5 lat kierował wydziałem języków wschodnioeuropejskich na Uniwersytecie Londyńskim. Nieoczekiwanie w 1954 r. Jerzy Pietrkiewicz przestał wypowiadać się jako poeta zwracając się ku prozie. Łącznie jest autorem prawie 10 anglojęzycznych powieści, z których niektóre przetłumaczono i wydano także w Niemczech.
    W literaturze angielskiej Pietrkiewicz dał się poznać jako eseista, krytyk i znawca literatury, autor dziesiątek prac zauważanych i akceptowanych przez Anglików.
    Ważna jest też działalność przekładowa poety z Fabianek. Tłumaczył głównie poezję angielską na język polski, a także polską prozę i wiersze na angielski stając się najważniejszym z popularyzatorów literatury polskiej w krajach anglojęzycznych. Szczególnie entuzjastycznie przyjęto tłumaczenie wierszy Karola Wojtyły (cztery wydania w latach 1979 - 82).
    Pietrkiewicz próbował też sił jako dramaturg. Jest autorem kilku jednoaktówek, a w 1948 r. wystawiono w Londynie jego sztukę pt. Sami swoi.
    Po latach przerwy jego książki zaczęły ukazywać się w Polsce. Pojawiły się zbiory poetyckie: Kula magiczna. Wybór wierszy (1980), Poezje wybrane (1986), Modlitwy intelektu (1988). Cenną pozycją na naszym rynku wydawniczym okazał się zbiór studiów i rozpraw pt. Literatura polska w perspektywie europejskiej w opracowaniu Jerzego Starnawskiego (1986). Jerzy Pietrkiewicz jest także laureatem wielu nagród krajowych i zagranicznych. Od lat często odwiedzał ojczyznę. Prawie każda wizyta stawała się okazją do spotkań z Ziemią Dobrzyńską i z rodzinnymi Fabiankami. Zmarł 26 października 2007 r. w Londynie.