Informatyka
Wpisany przez Administrator   

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY CZWARTEJ - pobierz

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY PIĄTEJ - pobierz

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY SZÓSTEJ - pobierz

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY SIÓDMEJ - pobierz

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY ÓSMEJ - pobierz

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI - pobierz