Komunikat Dyrektora szkoły nr 14/2020 z dnia 01.10.2020 w sprawie organizacji zajęć w dniu 14.10.2020


1)    Wszyscy uczniowie przychodzą na 8:30 – obowiązuje strój galowy

2)    Lekcje w tym dniu będą trwać 0,5 h , wg następującego harmonogramu, zgodnie z planem lekcji:

2.    8:30-9:00

3.    9:05-9:35

4.    9:40-10:10

5.    10:20-10:50

6.    11:05-11:35

3)    Kl. I – przychodzi na 9:30.

4)    10:00 – ślubowanie kl. I w auli – udział biorą przedstawiciele kl. II – III oraz po jednym rodzicu

uczniów klasy I.

5)    Zakończenie wszystkich  zajęć w szkole – 11:35, odbiór dzieci do godz. 12:15.

6)    W wyjątkowych przypadkach zorganizowana zostanie opieka świetlicowa do 15:00.

7)    Odjazd autobusu szkolnego o godz. 12:20.

Dyrektor szkoły

Marzena Baranowicz