INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

1 września 2020 r. nie będzie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. Tego dnia odbędą się jedynie spotkania wychowawców ze swoimi uczniami. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły musi stosować się do procedury, która będzie obowiązywała w szkole. Jest ona zamieszczona na naszej stronie internetowej pod nazwą „Procedura organizacji zajęć lekcyjnych w trybie pracy stacjonarnej” - kliknij,aby pobrać. Dyrekcja szkoły, prosi o zapoznanie się z tym dokumentem i bezwzględne stosowanie się do jego zapisów.

Zapraszamy wszystkich uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego w następującym harmonogramie:

1. Dzieci z zerówki  i oddziału przedszkolnego  zapraszamy na godz. 8:00. Miejscem zbiórki jest dziedziniec szkolny. Dzieci z jednym rodzicem wejdą do wyznaczonej sali przy zachowaniu dystansu społecznego i zasad higieny.

2. Uczniowie klas 1-3  zapraszamy  na godz. 9:00 również z jednym rodzicem, przy zachowaniu dystansu społecznego i zasad higieny.

Miejscem zbiórki jest dziedziniec szkolny.

Wychowawcy kl. 1-3  wraz z dziećmi przejdą do sal lekcyjnych.  Rodzice oczekują na zewnątrz budynku szkolnego.

3. Uczniowie klas 4 – 8 gromadzą się na dziedzińcu o godz. 10:30   skąd   wychowawca zaprowadzi uczniów – bez osób dorosłych – do wyznaczonej sali.


Bardzo prosimy, aby ze względów bezpieczeństwa  uczniowie i towarzyszący rodzice zabrali ze sobą maseczki.


Autobus szkolny przywiezie dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego i odwiezie po uroczystości.

1. Trasa autobusu dowóz na godz. 9:00

8:30 – Chełmica

8:40 - Wilczeniec  Fabiański

8:50 – Bogucin

2. Trasa autobusu – dowóz na godz. 10:30

10:00 – Chełmica

10:10 - Wilczeniec  Fabiański

10:20  – Bogucin

W autobusie szkolnym obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa.

Podręczniki wydawane będą uczniom od dnia 02.09.2020 zgodnie z podanym na rozpoczęciu roku harmonogramem.

Dyrektor  Szkoły

Marzena Baranowicz

 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/21

Kliknij, aby pobrać

 
WYPRAWKA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

WYPRAWKA DLA KLASY I

Kliknij, aby pobrać

WYPRAWKA DLA KLASY II

Kliknij, aby pobrać

WYPRAWKA DLA KLASY III

Kliknij, aby pobrać

WYPRAWKA DLA 4 I 5-LATKÓW

Kliknij, aby pobrać

WYPRAWKA DLA 6-LATKÓW

Kliknij, aby pobrać

 
Zakończenie roku szkolnego


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy zmierzyć się z największym od dziesięcioleci globalnym kryzysem. Panująca na świecie pandemia, dosłownie  z dnia na dzień, zmieniła całą naszą edukację. Nic nie było „normalne”, wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Napotykaliśmy trudności, nie uniknęliśmy błędów, dlatego tym bardziej cieszymy się, że z powodzeniem udało nam się realizować kształcenie na odległość i możemy śmiało ogłosić nasz wspólny sukces dydaktyczny.

Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Pracowaliśmy wytrwale, zarówno Wy Rodzice, jak i my nauczyciele, ale przede wszystkim Wy, nasi wspaniali Uczniowie i Wychowankowie. Zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją pokonaliśmy przeciwności i możemy z dumą mówić, że ten rok szkolny kończy się dla nas pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników. Chwilami było ciężko, chwilami było zabawnie, ale mamy nadzieję, że każdy z uczniów pozytywnie będzie wspominać minione miesiące.

W piątek - 26 czerwca – uczniowie  oficjalnie zakończyli rok szkolny 2019/2020. Był to czas pełen wyzwań, nowych doświadczeń oraz pracy, której owoce można było zobaczyć na świadectwach.

W tym dniu ósmoklasiści pożegnali się z nami już na zawsze! Opuścili mury naszej szkoły i rozpoczęli kolejny, ważny etap w ich życiu. Z dumnie podniesionymi głowami wyruszyli w nową podróż.
Życzymy im powodzenia i trzymamy kciuki.


Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy.
Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji, a tym, którzy ukończyli naukę w naszej szkole,
sukcesów w dalszej edukacji.

Zapraszamy do galerii zdjęć

 
ORGANIZACJA I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. PIETRKIEWICZA W FABIANKACH ROK SZKOLNY 2019/2020

Na podstawie:

§ 2 ust. 1 i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn.zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego ww. rozporządzenie (Dz.U. poz. 891 z póź. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1905”,

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO BĘDZIE WYGLĄDAŁO NASTĘPUJĄCO:

  1. W dniu 26 czerwca 2020 r. zostanie przeprowadzone rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej przez wychowawców w wyznaczonych godzinach, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.
  2. Rozdanie świadectw będzie się odbywać na dziedzińcu szkolnym – wszystkie klasy.
  3. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, na rozdanie świadectw, uczniowie wejdą do sali gimnastycznej, wejściem od parkingu. Rodzice, którzy przyprowadzają dziecko po odbiór świadectwa, proszeni będą wówczas o pozostanie na zewnątrz.
  4. Świadectwa szkolne promocyjne / świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wydać będziemy po uprzednim zdaniu do nauczyciela biblioteki wypożyczonych książek. Informacja z biblioteki szkolnej przekazana będzie do wychowawcy klasy.
  5. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Jerzego Pietrkiewicza
    w Fabiankach z oddziałami przedszkolnymi prowadzone będą w formie  dostępnych metod i form kształcenia na odległość do 25 czerwca br.
  6. Rodzice/uczniowie mają możliwość odebrania świadectwa również w innym terminie w sekretariacie  szkoły.

HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

dzień

godzina

klasa

miejsce

 

 

26.06.2020

9:00-9:30

VIII

 

dziedziniec szkolny/sala gimnastyczna

(niekorzystnych warunków atmosferycznych)

9:30-9:45

VII

9:45-10:00

VI

10:00-10:15

V

10:15-10:30

IV

10:30-10:45

I

10:45-11:00

II

11:00-11:15

III

 

Dyrektor szkoły

Marzena Baranowicz.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 6 z 33